Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego
2
Adres szkoły
 
Ul. Główna 42
44-290 Jejkowice
3
Województwo
Śląskie
4
Organ prowadzący
Urząd Gminy Jejkowice
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel./fax 32 4302562,
www.spjejkowice.edupage.org
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Anna Porwoł
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Gabriela Rojek
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Wieś – 2680 mieszkańców
9
Liczba uczniów
 
310
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
1. Włączanie całej społeczności szkolnej w realizację edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole.
2. Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy i uczymy się ratować”.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa