Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

{module Szkoła promująca zdrowie|rounded}

1.
Nazwa szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
2.
Adres szkoły
 
Ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski
3.
Województwo
Dolnośląskie
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2008
5.
Organ prowadzący
Gmina Jordanów Śląski
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel./fax. (71) 3161615
wiolaszkola@poczta.onet.pl
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Wioletta Majka-Stangret
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Katarzyna Kozłowska
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Wieś: 3500 mieszkańców
10.
Liczba uczniów
232
11.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Klimat panujący w szkole.
  2. Programy i projekty edukacyjne realizowane przez szkołę.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa