Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

 

1
Nazwa szkoły
Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla
2
Adres szkoły
 
Ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2, 38-200 Jasło
3
Województwo
Podkarpackie
 
Rok otrzymania Krajowego Certyfikatu
2010
4
Organ prowadzący
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel.: (13) 4468571, 4468249
e-mail: zsmjaslo@post.pl
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Alicja Dachowska
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Danuta Misiołek
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto – 37,743 tys. mieszkańców
9
Liczba uczniów
 
318
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
 
1. Kształtowanie zdrowego stylu życia w społeczności szkolnej i lokalnej.
2. Tworzenie klimatu społecznego szkoły sprzyjającego nauce i pracy w szkole.
 
 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa