Gimnazjum nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Gimnazjum nr 9 im. Marii Skłodowskiej-Curie
2
Adres szkoły
42 – 520 Dąbrowa Górnicza, Aleja Zwycięstwa 44
3
Województwo
Śląskie
4
Organ prowadzący
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
32 264 05 34, 32 264 99 78
www.gimnr9.yoyo.pl
 
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Mgr Małgorzata Barnowska
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Mgr Marianna Cąkała
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto – 127 tys.
9
Liczba uczniów
286
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Wykorzystywanie wyników ewaluacji do planowania pracy.
  2. Współpraca całej społeczności szkolnej w planowaniu działań i ich realizacji z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa