Brak kategorii
Podstawy programowe 2019

Technik spawalnicwa na podbudowie kwalifikacji TWO.03.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa