Realizacja doradztwa zawodowego i promocja szkolnictwa zawodowego

fot. fotolia.com
fot. fotolia.com

Wybór szkoły ponadpodstawowej nie zawsze jest łatwym zadaniem. Rzadko bowiem zdarza się tak, że młody człowiek wie, kim chce zostać w przyszłości, oraz jak ów cel osiągnąć. Aby przesunąć w czasie podjęcie decyzji wybiera liceum ogólnokształcące z rozszerzeniami tych przedmiotów, które lubi albo których nauka przychodzi mu z łatwością.

I, chociaż rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (DZ.U. 2018 poz. 1675) nakazuje wprowadzić treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego począwszy od przedszkola przez wszystkie etapy nauki, dokonanie przemyślanego i prawidłowego wyboru jest często niezwykle trudne.

Ośrodek Rozwoju Edukacji pragnąc wyjść na przeciw potrzebom organizuje konferencje metodyczne, szkolenia stacjonarne lub online, ale także portale tematyczne, których celem jest wsparcie młodego człowieka w podjęciu decyzji.

Portal infozawodowe.men.gov.pl stanowi dobre źródło wiedzy o zawodach i kształceniu. Przykładowo, w zakładce poznaj zawody, można wybrać konkretny zawód i sprawdzić, jakie wymagane są kompetencje, jaką szkołę należy ukończyć, czym taka osoba się zajmuje, oraz w jakich częściach Polski występuje zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie.

Portal perspektywy3d.pl pozwala uczniowi określić własne zainteresowania zawodowe, poznać swoje mocne i słabsze strony, poznać zawody zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi. Skierowany jest do uczniów, ale także do doradców zawodowych, którzy znajdą tutaj galerię zawodów czy planer kariery do wykorzystania w pracy.

Projekt quovadis.swps.pl to opracowane przez Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów. Jego celem jest stworzenie programu komputerowego, dzięki któremu młody człowiek sprawdzi swoje kompetencje, sprecyzuje zainteresowania zawodowe, czy społeczno-emocjonalne.

Cykl 194 filmów w formacie mp4 z cyklu „Zawodowi zawodowcy” przedstawia zawody z nowej klasyfikacji zawodowej. Krótkie filmiki ilustrowane są opowieściami bohaterów o ich drodze do wykonywania zawodu, w których szczególnie zaakcentowana została rola posiadanych zasobów, wraz z informacjami o możliwościach zdobywania kwalifikacji w danym zawodzie.

Doradcę zawodowego zainteresować może Poradnik Pozytywnego Myślenia, jako nowe narzędzie pracy.

Poradników o tematyce związanej z doradztwem zawodowym jest bardzo dużo, można by jeszcze długo wymieniać. Warto jednak zdać sobie sprawę, że każdy z nauczycieli, nawet ten uczący wychowania fizycznego, matematyki czy muzyki, jeśli potrafi zafascynować nauczanym przedmiotem, jest doradcą zawodowym. Sir Ken Robinson, pisarz, mówca, doradca był (zmarł 21 sierpnia 2020 r.) uznanym na całym świecie liderem w dziedzinie kreatywności, innowacyjności i zasobów ludzkich. Jego wystąpienia zbierały ogromne tłumy nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych. O nauczycielach mówił tak:

„Życie dobrego ogrodnika czy rolnika zależy od roślin, które rosną pod jego opieką. Inaczej zbankrutuje. Każdy ogrodnik czy rolnik wie, że nie można zmusić roślin by rosły. Nie można. Nie można wziąć korzeni, przykleić płatków i wetknąć w to liści. Roślina rośnie sama. My mamy zapewnić odpowiednie warunki do wzrostu. Dobrzy rolnicy wiedzą, czego potrzeba roślinom, a źli nie. Podobnie nauczyciele. Przez złe nauczanie cały potencjał uczniów marnieje w oczach. Dobry nauczyciel potrafi sprawić, by w pełni zakwitnął. I to jest wielki dar nauczyciela: zdać sobie sprawę, że rozwój jest możliwy w każdym momencie życia.”

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa