Przykłady dobrej współpracy szkoły z pracodawcą

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron.

Poniżej prezentujemy przykłady takiej wielopłaszczyznowej wszechstronnej współpracy szkół z pracodawcami. Swoimi doświadczeniami podzieliły się szkoły nagrodzone w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”: zarówno laureaci, jak i wyróżnieni.

Zapraszamy wszystkie szkoły zawodowe do prezentowania przykładów dobrej współpracy z pracodawcami. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: aneta.skowronska@ore.edu.pl, roksana.neczaj-swiderska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa