Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego

Szkolenie: Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

Źródło: AdobeStock

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line „ Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych”, które odbędzie się w terminie od 14 czerwca do 3 lipca 2022 r. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych i metodycznych oraz specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie realizowane będzie metodą e-learningową w trybie asynchronicznym i będzie miało charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie […]

Podsumowanie konferencji Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji LOWE jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych

27 kwietnia br. odbyła się konferencja on-line „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, zorganizowana przez Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Głównym celem seminarium było przedstawienie zasad funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji oraz perspektywy ich rozwoju w systemie oświaty. Wydarzenie skierowane było do pracowników: placówek doskonalenia nauczycieli, gminnych i miejskich ośrodków kultury, urzędów pracy, kuratoriów […]

Konferencja Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w  konferencji „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, organizowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Konferencja odbędzie się 27 kwietnia 2022 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa