Konferencja Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w  konferencji „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, organizowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Konferencja odbędzie się 27 kwietnia 2022 r.

Wydarzenie skierowane jest głównie do pracowników:

 • placówek doskonalenia nauczycieli,
 • gminnych i miejskich ośrodków kultury,
 • urzędów pracy,
 • kuratoriów oświaty,

a także przedstawicieli:

 • pracodawców,
 • regionów włączonych we wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU 2030).

Celem konferencji jest:

 • przedstawienie zasad funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji oraz perspektywy ich rozwoju w systemie oświaty,
 • zachęcanie do tworzenia oferty szkoleń dla dorosłych na podstawie diagnozy w środowisku lokalnym,
 • promowanie organizowania zajęć edukacyjnych dla dorosłych o charakterze aktywizującym, opartym na zajęciach praktycznych, projektowych, dzieleniu się doświadczeniami, wspólnym rozwiązywaniu problemów,
 • upowszechnienie przekonania o potrzebie partnerstwa z różnymi instytucjami i organizacjami w społecznościach lokalnych, przy ustalaniu i kreowaniu treści edukacyjnych.

W programie m.in.:

 • idea uczenia się przez całe życie – jej znaczenie dla rozwijania aktywności ekonomicznej i społecznej;
 • wspieranie udziału dorosłych we wszystkich formach uczenia się jako jeden z celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030;
 • LOWE jako zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się;
 • wykorzystanie potencjału szkoły na rzecz zwiększenia aktywności edukacyjnej dorosłych;
 • dobór oferty szkoleniowej skierowanej na wzrost świadomości o potrzebie ustawicznego uczenia się;
 • metody i formy pracy trenera prowadzącego warsztaty dla dorosłych;
 • aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym;
 • zapobieganie pojawianiu się i pogłębianiu problemów społecznych oraz wykluczenia społecznego;
 • nowa tradycja zorganizowanego uczenia się dorosłych w zakresie umiejętności uniwersalnych;
 • znaczenie partnerstwa w społecznościach lokalnych.

Konferencja odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja uczestników za pomocą formularza elektronicznego.

Zapraszamy do udziału.

 

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa