Szkolenie: Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

Źródło: AdobeStock
Źródło: AdobeStock

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line „ Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych”, które odbędzie się w terminie od 14 czerwca do 3 lipca 2022 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych i metodycznych oraz specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenie realizowane będzie metodą e-learningową w trybie asynchronicznym i będzie miało charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznawać się będą z proponowanymi w ramach szkolenia treściami oraz wykonywać ćwiczenia w wybranym dla siebie tempie i czasie.

Celem szkolenia jest:

  1. rozwijanie umiejętności w obszarze autodiagnozy pracy własnej nauczyciela przedmiotów zawodowych,
  2. zwrócenie uwagi na konieczność dokonywania samooceny pracy nie tylko ze względu na obowiązek wynikający z prawa oświatowego,
  3. kształtowanie umiejętności trafnego doboru obszaru autoewaluacji,
  4. zaznajomienie z technikami oraz etapami procesu dokonywania autoewaluacji,
  5. wyjaśnienie zasad interpretowania wyników przeprowadzonej autoewaluacji.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona

Szczegółowe informacje, program szkolenia, zasady rekrutacji oraz zapisy

Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa