Podsumowanie konferencji Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji LOWE jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych

27 kwietnia br. odbyła się konferencja on-line „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, zorganizowana przez Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Głównym celem seminarium było przedstawienie zasad funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji oraz perspektywy ich rozwoju w systemie oświaty.

Wydarzenie skierowane było do pracowników:

 • placówek doskonalenia nauczycieli,
 • gminnych i miejskich ośrodków kultury,
 • urzędów pracy,
 • kuratoriów oświaty,

a także przedstawicieli:

 • pracodawców,
 • regionów włączonych we wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU 2030).

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Tomasz Madej, p.o. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, który wygłosił referat dotyczący idei uczenia się przez całe życie – jej znaczenie dla rozwijania aktywności ekonomicznej i społecznej.

Następnie głos zabrała Katarzyna Mykowska, główny specjalista w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Wygłosiła referat pn. Wspieranie udziału dorosłych we wszystkich formach uczenia się jako jeden z celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Wprowadzenia do głównego tematu konferencji, czyli projektu grantowego dotyczącego Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji dokonał Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Zasadę działania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji, których łącznie utworzono do tej pory aż 150 (w I edycji projektu 50, natomiast w II edycji 100), oparto na dwóch przykładach:

 1. Zespołu Szkół w Tuchowiczu, niewielkiej wsi położonej w województwie lubelskim;
 • Jacek Korzeniak, Dyrektor Projektów Europejskich w Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” wygłosił bardzo ciekawy referat nt. wykorzystania potencjału szkoły na rzecz zwiększenia aktywności edukacyjnej dorosłych,
 • Bożena Stępniewska-Szewczak, Dyrektor Zespołu szkół w Tuchowiczu opowiedziała w jaki sposób szkoła dobierała ofertę szkoleniową w koordynowanym LOWE,
 • Sebastian Ignaciuk, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Staninie, opowiedział o metodach i formach pracy trenera prowadzącego warsztaty dla dorosłych,
 • Małgorzata Lendzion, Eliza Izdebska oraz Zofia Czubek, Przewodnicząca Rady Gminy Stanin w panelu dyskusyjnym opowiedziały jak trafiły na zajęcia prowadzone przez LOWE w Tuchowiczu, w jakich zajęciach brały udział, jak były prowadzone, także o tym, że zajęcia zainspirowały do otwarcia własnej działalności związanej z produkcją ciast,
 • Agnieszka Świętochowska opowiedziała w jaki sposób Koło Gospodyń Wiejskich wspierało działania LOWE,
 • Anna Ostrysz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Staninie wskazała jak udział w zajęciach organizowanych przez LOWE zapobiega pojawianiu się i pogłębianiu problemów społecznych oraz wykluczenia społecznego.
 1. Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie, małej wsi w gminie Krasnystaw, w województwie lubelskim;
 • Marta Fyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie wygłosiła referat dotyczący nowej tradycji zorganizowanego uczenia się dorosłych w zakresie umiejętności uniwersalnych,
 • Dorota Rybczyńska, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krasnystawie zrelacjonowała jak ważne jest partnerstwo w społecznościach lokalnych.

W kolejnym panelu dyskusyjnym wzięli udział beneficjenci I i II edycji projektu grantowego LOWE:

 • Przemysław Ziółkowski, dziekan ds. społecznych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy opowiedział jak ważne w nauczaniu dorosłych jest odejście od schematycznego i podręcznikowego nauczania.
 • Jacek Korzeniak, dyrektor Projektów Europejskich w Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” podjął się charakterystyki szkoły będącej Lokalnym Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji.
 • Emilia Mazurek, dyrektor Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej scharakteryzowała publikację „Kompendium wiedzy koniecznej edukatora dorosłych”, która powstała w ramach projektu „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a którego beneficjentem była Politechnika Wrocławska. Emilia Mazurek wskazała, że celem publikacji jest przegląd  wybranych zagadnień z zakresu andragogiki oraz zasygnalizowanie pewnych cech wyróżniających edukację dorosłych spośród innych praktyk edukacyjnych. Publikacja zawiera rozważania nad rolą i zadaniami edukatora dorosłych oraz wskazówki do aktywizacji edukacyjnej dorosłych. Zgodnie z zamiarem Autorów publikacja ta ma stanowić bodziec do dalszych eksploracji literatury (przyszłych) edukatorów dorosłych.
 • dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, kierownik Katedry Metod i Technik Zarządzania w Sektorze Publicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, reprezentowała Fundację Małopolska Izba Samorządowa. Wytłumaczyła jak LOWE wpływa na wzrost świadomości rodziców i opiekunów w zakresie wyzwań wychowawczych i społecznych. Ponieważ wielu uczestników konferencji prosiło o materiały, udostępniła książkę pt. „Wsparcie lokalnego rozwoju społecznego poprzez edukację osób dorosłych. Doświadczenia lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji (LOWE)”, która została napisana po pierwszej edycji projektu grantowego LOWE.
 • Adam Kozłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Amicus, opowiedział jak fakt, iż szkoła staje się jednym z LOWE, pozytywnie wpływa na jej rozwój.

Na zakończenie konferencji, Stanisław Drzażdżewski, Radca Generalny Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki opowiedział jak realizowane będą kolejne edycje projektu LOWE.

Całą konferencję prowadziła Aneta Skowrońska, kierownik Wydziału Wspierania Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji, która także dokonała jej podsumowania.

W wydarzeniu wzięło udział przeszło 240 osób. O tym, jak wartościowa i ciekawa była to konferencja, świadczą wypowiedzi uczestników, zapisane na czacie:

„Dziękuję za możliwość uczestnictwa. Wszystko na wysokim poziomie!”

„Dziękuję, bardzo cenna wiedza i doświadczenie”

„Dziękuję. Bardzo dużo materiału do przemyślenia i … wdrożenia.”

„Dziękuję, dużo ciekawych i cennych informacji, jak ważne są społeczności lokalne”

„Bardzo dobra konferencja. i wielka szkoda, że nie jest nagrywana do ponownego odtworzenia”

„Szanowni Państwo Organizatorzy.
Bardzo dziękuję za niezmiernie ciekawą konferencję poruszającą bardzo ważne zagadnienia. Prezentacje i wykłady mogą posłużyć niejednej organizacji za źródło wiedzy i przykładów do działania…”

„Myślę, że należy upowszechniać dobre praktyki z realizacji LOWE, bowiem brakuje takich informacji w sieci.”

W imieniu Wydziału Wspierania Kształcenia Zawodowego serdecznie dziękujemy za udział i pozytywny odbiór konferencji. Zgodnie z obietnicą, udostępniamy materiały przygotowane przez prelegentów oraz przesłane przez beneficjentów I i II edycji projektu grantowego poświęconego Lokalnym Ośrodkom Wiedzy i Edukacji.

Przemysław Ziółkowski, dziekan ds. społecznych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
Przemysław Ziółkowski, dziekan ds. społecznych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
Marta Fyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie
Emilia Mazurek, zastępca dyrektora Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej
Jacek Korzeniak, dyrektor Projektów Europejskich w Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa