Ekspert

Ekspert

13 września 2023

Szkolenie kandydatów na ekspertów w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo, 12 lutego 2024 r. uruchomiona zostanie rekrutacja na szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Nabór przeprowadzony zostanie wśród nauczycieli dyplomowanych, którzy posiadają konto w Bazie osób oczekujących na szkolenie. Rekrutację będą prowadzili pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie, wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

 • równy udział uczestników z każdego województwa,
 • zapotrzebowanie na specjalizacje eksperckie w poszczególnych województwach zweryfikowane na podstawie informacji przekazanych przez kuratoria oświaty,
 • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoby z najdłuższym czasem oczekiwania w bazie mają pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie).

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają stosowną informację z prośbą o potwierdzenie udziału na adres e-mail podany przez Państwa w bazie osób oczekujących na szkolenie. W razie potrzeby pracownicy ORE będą kontaktowali się z wybranymi uczestnikami telefonicznie.

Kandydaci zarejestrowani w bazie osób oczekujących nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych rejestracji.

W przypadku rezygnacji kandydata, rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie zgodnie z przyjętymi kryteriami. Nie prowadzimy listy rezerwowej.

Rekrutacja zakończy się dnia 04 marca 2024 r.

Harmonogram szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli:

 • rekrutacja: 12 lutego – 04 marca 2024 r.,
 • część e-learningowa (wraz z egzaminem on-line): 11 marca – 10 kwietnia 2024 roku,
 • egzamin on-line: 10 kwietnia 2024 roku,
 • część stacjonarna (CS Sulejówek) w dwóch terminach do wyboru wraz z egzaminem końcowym:
  • termin 1: 24–28 czerwca 2024 r., egzamin końcowy 28 czerwca 2024 r.
  • termin 2: 1–5 lipca 2024 r., egzamin końcowy 5 lipca 2024 r.

Zapisy na część stacjonarną szkolenia zostaną przeprowadzone po zdaniu przez uczestników egzaminu on-line.

2 lutego 2023

Informacja o zakończeniu rekrutacji na szkolenie Ekspert 2023

Uprzejmie informujemy o zakończeniu rekrutacji na szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli – Ekspert 2023. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymały stosowną informację drogą mailową. Kolejna edycja szkolenia zaplanowana zostanie w planie pracy 2023/2024.

9 stycznia 2023

Informacja o terminie rekrutacji na szkolenie Ekspert 2023

Szanowni Państwo,

10 stycznia br. rozpoczynamy rekrutację na szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Rekrutacja przeprowadzona zostanie wśród osób, które posiadają konto w Bazie osób oczekujących na szkolenie. Nabór będą prowadzili pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie, wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

 • równy udział uczestników z każdego województwa,
 • zapotrzebowanie na specjalizacje eksperckie w poszczególnych województwach zweryfikowane na podstawie informacji przekazanych przez kuratoria oświaty,
 • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoby z najdłuższym czasem oczekiwania w bazie mają pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie).

Osoby zakwalifikowane na szkolenia otrzymają stosowną informację z prośbą o potwierdzenie udziału na adres e-mail podany przez Państwa w bazie osób oczekujących na szkolenie. W razie potrzeby pracownicy ORE będą kontaktowali się z wybranymi uczestnikami telefonicznie.

Kandydaci zarejestrowani w bazie osób oczekujących nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych rejestracji.

W przypadku rezygnacji kandydata, rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie zgodnie z przyjętymi kryteriami. Nie prowadzimy listy rezerwowej.

Rekrutacja zakończy się dnia 31 stycznia 2023 r.

Harmonogram szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli:

 • rekrutacja: 09–31 stycznia 2023 r.,
 • część e-learningowa (wraz z egzaminem on-line): 01 marca – 02 kwietnia 2023 roku,
 • egzamin on-line: 03 kwietnia 2023 roku,
 • część stacjonarna (CS Sulejówek) wraz z egzaminem końcowym:
  • termin 1: 26–30 czerwca 2023 r., egzamin końcowy 30 czerwca 2023 r.
  • termin 2: 30 czerwca – 04 lipca 2023 r., egzamin końcowy 04 lipca 2023 r.
21 września 2022

Informacja o organizacji szkolenia w roku szkolnym 2022/2023

Wprowadzone od września 2022 r. zmiany prawne dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, wymagają dokonania aktualizacji i modyfikacji materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji pierwszej i drugiej części szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
W związku z powyższym działania dotyczące rekrutacji uczestników i realizacji szkolenia zaplanowano od stycznia 2023r. w sposób następujący:
• rekrutacja na szkolenie – styczeń/luty 2023 r.
• I część szkolenia (online) – marzec/kwiecień 2023 r.
• II część szkolenia (stacjonarna) – 26–30.06.2023 r. oraz 30.06. – 04.07.2023 r.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze znowelizowanymi aktami prawnymi, określającymi zasady odbywania awansu zawodowego przez nauczycieli od września br., które opublikowane zostały w zakładce Akty prawne.

12 kwietnia 2022

Informacja o wznowieniu rekrutacji na drugą edycję szkolenia Ekspert 2021–2022

19 kwietnia br. wznawiamy rekrutację na drugą w roku szkolnym 2021/2022, edycję szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 22 kwietnia 2022 r. (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa