Ekspert – kontakt

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

Marcin Grzelak,
tel. 22 570 83 35
e-mail: ekspert@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa