Informacja o wznowieniu rekrutacji na drugą edycję szkolenia Ekspert 2021–2022

19 kwietnia br. wznawiamy rekrutację na drugą w roku szkolnym 2021/2022, edycję szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 22 kwietnia 2022 r.

Rekrutacja przeprowadzona zostanie wśród osób, które posiadają konto w Bazie osób oczekujących na szkolenie. Nabór będą prowadzili pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie, wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

  • równy udział uczestników z każdego województwa,
  • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoby z najdłuższym czasem oczekiwania w bazie mają pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie),
  • zapotrzebowanie na specjalizacje eksperckie w poszczególnych województwach zweryfikowane na podstawie ankiet przesłanych przez kuratoria oświaty.

Osoby zakwalifikowane do szkolenia otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany przez Państwa w Bazie osób oczekujących na szkolenie. W razie potrzeby pracownicy ORE będą kontaktowali się z wybranymi uczestnikami telefonicznie.

Kandydaci zarejestrowani w Bazie osób oczekujących nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych rejestracji.

Uwaga!

W związku z brakiem możliwości realizacji drugiej części szkolenia w formie stacjonarnej, szkolenie to zostanie zrealizowane w formule online.

Druga część szkolenia w formie online realizowana będzie w dniach 28 czerwca – 06 lipca 2022 roku z wykorzystaniem platformy Moodle Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz komunikatorów internetowych (np. Teams, Clickmeeting).

Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych. W sobotę i niedzielę szkolenie będzie obejmowało zarówno godziny przedpołudniowe jak i popołudniowe.

Harmonogram II edycji szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli:

  • rekrutacja: 19 – 22 kwietnia 2022 r.
  • część e-learningowa (wraz z egzaminem on-line): 10 maja – 30 maja 2022 r.,
  • egzamin on-line: 30 maja 2022 r.,
  • II część szkolenia (w formie online): 28 czerwca – 05 lipca 2022 r.,
  • egzamin końcowy online: 6 lipca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa