Spotkanie zespołu projektu „Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się”

W sobotę 9 marca w głównej siedzibie ORE w Al. Ujazdowskich 28 odbyło się spotkanie zespołu projektu „Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się”. Jego głównym celem było opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów.

Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli, w których odpowiadali na pytania związane z grami edukacyjnymi. Analiza wyników pozwoliła poznać potrzeby nauczycieli dotyczące gier i wykorzystaniem ich podczas lekcji. Co najważniejsze, pozwoliła również poznać potrzeby i oczekiwania uczniów względem gier. W ankietach opisali oni nie tylko cechy, które według nich powinna posiadać atrakcyjna dla nich gra, ale również podzielili się swoimi pomysłami na gry, które staną się inspiracją dla ekspertów tworzących scenariusze do gier i zaawansowanych technologicznie multimediów.

Ważnym punktem spotkania była część warsztatowa, podczas której eksperci merytoryczni w projekcie, przy wsparciu pozostałych członków zespołu pracowali nad scenariuszami gier edukacyjnych i zaawansowanych technologicznie e-materiałów. Podczas spotkania powstało wiele ciekawych pomysłów i szkiców scenariuszy, które w kolejnych tygodniach będą rozwijane.

W ramach projektu zostanie przygotowanych 18 scenariuszy dla zaawansowanych gier edukacyjnych i 197 scenariuszy dla zaawansowanych e-materiałów. Całość będzie stanowiła wkład do konkursów planowanych do ogłoszenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w II połowie 2024 r. Na ich podstawie powstaną materiały dedykowane konkretnym przedmiotom oraz interdyscyplinarne, pozwalające uczniom zdobyć wiedzę z różnych dziedzin. Wszystko to w sposób sprawczy i empiryczny, co przyczyni się do zwiększenia kompetencji kluczowych, doskonalenia umiejętności cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz kompetencji komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się.

Spotkanie zespołu projektowego
Spotkanie zespołu projektowego
Spotkanie zespołu projektowego
Spotkanie zespołu projektowego

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa