WychowujMY! Nr 6(15) 2023 Czas, praca, pieniądze

Ukazał się 15. numer „WychowujMY!”  –  dwumiesięcznika poświęconego wyzwaniom współczesnego wychowania. Tematyka ostatniego w tym roku numeru dotyczy czasu, pracy i pieniędzy – kwestii  tak ważnych w przygotowaniu dzieci do dorosłości. Autorzy tekstów zastanawiają się, jak wpoić dzieciom rzetelność i obowiązkowość? Jak nauczyć je mądrego gospodarowania finansami i czasem?

Zapraszamy do czytania 15. numeru czasopisma „WychowujMY!”.

Załączniki:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa