WychowujMY! Nr 5(14) 2023 Szkolne trudności

Ukazał się 14. numer „WychowujMY!”  –  dwumiesięcznika poświęconego wyzwaniom współczesnego wychowania. Tematyka bieżącego numeru dotyczy szkolnych trudności oraz możliwości pokonywania uczniowskich problemów. Autorzy artykułów skupiają się na zagadnieniach: Jak wspierać i motywować małego ucznia? Czy można pokonać szkolne lęki? Jak rodzice i szkoła mogą działać dla dobra dziecka?

Zapraszamy do czytania 14. numeru czasopisma „WychowujMY!”.

Załączniki:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa