Szkolenie pt. „Zaburzenia psychiczne wśród wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych/młodzieżowych ośrodków socjoterapii z perspektywy psychiatry dzieci i młodzieży”

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie pt. „Zaburzenia psychiczne wśród wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych/młodzieżowych ośrodków socjoterapii z perspektywy psychiatry dzieci i młodzieży”, które odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem platformy Zoom w dniu 15 grudnia 2023 r. w godz. 9:00-14:45.

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych wśród wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Wskazana forma doskonalenia jest adresowana przede wszystkim do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno pedagogicznych.

Elektroniczny formularz rejestracji

Szkolenie jest bezpłatne. Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa