WychowujMY! Nr 4(13) 2023 Agresja

Ukazał się 13. numer „WychowujMY!”  –  dwumiesięcznika poświęconego wyzwaniom współczesnego wychowania. Tematyka bieżącego numeru dotyczy powszechnego problemu rówieśniczej przemocy i agresji – jego przyczyn i sposobów rozwiązywania. Autorzy artykułów skupiają się na zagadnieniach: Skąd bierze się złość i agresja u dzieci? Jakie przybiera formy? Jak uczyć dziecko panowania nad  złymi emocjami i wzmacniać je w sytuacji doznawania przemocy?

Zapraszamy do czytania 13. numeru czasopisma „WychowujMY!”.

Załączniki:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa