Szkolenie kandydatów na ekspertów w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo, 12 lutego 2024 r. uruchomiona zostanie rekrutacja na szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Nabór przeprowadzony zostanie wśród nauczycieli dyplomowanych, którzy posiadają konto w Bazie osób oczekujących na szkolenie. Rekrutację będą prowadzili pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie, wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

 • równy udział uczestników z każdego województwa,
 • zapotrzebowanie na specjalizacje eksperckie w poszczególnych województwach zweryfikowane na podstawie informacji przekazanych przez kuratoria oświaty,
 • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoby z najdłuższym czasem oczekiwania w bazie mają pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie).

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają stosowną informację z prośbą o potwierdzenie udziału na adres e-mail podany przez Państwa w bazie osób oczekujących na szkolenie. W razie potrzeby pracownicy ORE będą kontaktowali się z wybranymi uczestnikami telefonicznie.

Kandydaci zarejestrowani w bazie osób oczekujących nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych rejestracji.

W przypadku rezygnacji kandydata, rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie zgodnie z przyjętymi kryteriami. Nie prowadzimy listy rezerwowej.

Rekrutacja zakończy się dnia 04 marca 2024 r.

Harmonogram szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli:

 • rekrutacja: 12 lutego – 04 marca 2024 r.,
 • część e-learningowa (wraz z egzaminem on-line): 11 marca – 10 kwietnia 2024 roku,
 • egzamin on-line: 10 kwietnia 2024 roku,
 • część stacjonarna (CS Sulejówek) w dwóch terminach do wyboru wraz z egzaminem końcowym:
  • termin 1: 24–28 czerwca 2024 r., egzamin końcowy 28 czerwca 2024 r.
  • termin 2: 1–5 lipca 2024 r., egzamin końcowy 5 lipca 2024 r.

Zapisy na część stacjonarną szkolenia zostaną przeprowadzone po zdaniu przez uczestników egzaminu on-line.

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa