Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Źródło: pixabay.com/
Źródło: pixabay.com/

Informujemy, że zostały rozstrzygnięte postępowania: WA-ZUZP-2611.12.2023  oraz WA-ZUZP-2611.13.2023 w projekcie „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wyłoniono wykonawców usługi weryfikacji i odbioru pod kątem poprawności merytorycznej informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego opracowanych w formie e-materiałów.

4 sierpnia 2023 roku zorganizowane zostało spotkanie informacyjno-szkoleniowe w formule zdalnej na platformie Google Meet. W spotkaniu wzięli udział eksperci ds. kształcenia zawodowego wyłonieni w dwóch postępowaniach. Uczestnicy spotkania zapoznali się z założeniami projektu, metodologią opracowywania e-materiałów oraz zasadami rozliczania finansowego pracy ekspertów.

Podczas spotkania została szczegółowo omówiona Karta oceny – narzędzie do oceny informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów, przestawiono również sposób jej wypełniania. Zaprezentowano także przestrzeń współpracy i komunikacji dla ekspertów na platformie Moodle. Na zadawane przez ekspertów pytania udzielano bieżących odpowiedzi. Wszystkie materiały ze szkolenia oraz dokumenty, które mogą być przydatne w pracy ekspertów umieszczone zostały w przestrzeni współpracy, w zakładce szkolenie.

Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa