Zmiana okresu realizacji projektu

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

Informujemy, że 12 maja 2023 r. została zatwierdzona modyfikacja wniosku o dofinansowanie projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, wydłużająca okres realizacji projektu do 30 września 2023 roku.

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa