O nas

O nas

22 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji – lokalizacja

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w 3 lokalizacjach:

 • Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, tel. 22 345 37 00 (ORE – Siedziba Główna Aleje Ujazdowskie)
 • Polna 46A, 00-644 Warszawa, tel. 22 570 83 00 (ORE – ul. Polna)
 • Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek, tel. 22 783 37 84 (Centrum Szkoleniowe ORE)

Szczegółowy schemat naszej organizacji oraz dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych znajdą Państwo w zakładce Struktura ORE.

Zachęcamy do odwiedzania stron i serwisów Ośrodka Rozwoju Edukacji. Jesteśmy dla Państwa – codziennie dla edukacji.

22 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji – nasze działania

Publikacje i materiały edukacyjne

Na naszej stronie internetowej, w sekcji Materiały do pobrania udostępniamy liczne publikacje: poradniki, scenariusze zajęć, prezentacje, artykuły, dobre praktyki. Można z nich korzystać bezpłatnie, na warunkach wolnej licencji.

Projekty Unii Europejskiej w ORE

Ogromną część naszych działań stanowią projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Aktualnie realizujemy programy unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przeczytaj więcej informacji o naszych projektach UE.

Nasze serwisy

Wszelkie informacje na temat działań ORE publikujemy nie tylko na naszej stronie internetowej (ore.edu.pl) czy w serwisach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn), ale także na stronach dedykowanych projektom, które realizujemy. Poniżej Serwisy Ośrodka Rozwoju Edukacji:

Laboratoria Przyszłości

Efektem programu jest wyposażenie 99% samorządowych szkół podstawowych w Polsce w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu nauczyciele pomagają uczniom w odkrywaniu ich talentów. Od września 2022 r. przy wsparciu ORE, IBE oraz Centrum GovTech samorządowe szkoły podstawowe odwiedzają ekipy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości – 16 busów z ekspertami i laboratoryjnym sprzętem – które wspierają ten proces w szkołach wszystkich powiatów w Polsce. Więcej informacji o Programie Laboratoria Przyszłości.

22 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji – informacje ogólne

Jesteśmy publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Naszym celem jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Realizujemy zadania wyznaczone kierunkami polityki oświatowej państwa, a naszą ofertę kierujemy do środowiska edukacyjnego poprzez:

 • konferencje, seminaria i szkolenia,
 • spotkania informacyjno-konsultacyjne,
 • sieci współpracy i samokształcenia,
 • publikacje i materiały dla każdego etapu edukacyjnego (dostępne online),
 • dedykowane programy i projekty (w tym międzynarodowe)
 • fora pomocy i wymiany doświadczeń, doradztwo.

Nasze działania stanowią praktyczną i nieodpłatną pomoc dla nauczyciela i dyrektora w każdym aspekcie funkcjonowania szkoły. Współpracujemy także z placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi uczestnikami systemu oświaty – wspomagamy biblioteki pedagogiczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, szkolimy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, edukujemy i wspieramy rodziców, dbamy o rozwój uczniów.

Historia ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W 2016 roku (1 lipca ) nastąpiło włączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej do Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Oferta doskonalenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska edukacyjnego przygotowujemy ofertę doskonalenia, która umożliwia zdobywanie i doskonalenie kompetencji w następujących obszarach:

 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
 • doradztwo zawodowe
 • edukacja językowa
 • edukacja wczesnoszkolna
 • kompetencje kluczowe
 • kompetencje społeczne i obywatelskie
 • kształcenie zawodowe
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • wychowanie i profilaktyka
 • zarządzanie oświatą

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą przygotowaną na rok szkolny 2022/2023. To blisko dwieście bezpłatnych szkoleń, kursów e-learningowych, webinariów, konferencji, warsztatów, sieci współpracy, a także towarzyszących im publikacji elektronicznych. (Szczegółowa oferta doskonalenia ORE).

Na potrzeby naszych działań prowadzimy Centrum Szkoleniowe w Sulejówku (koło Warszawy), które zapewnia uczestnikom naszych szkoleń: noclegi w 34 pokojach z łazienkami, pokoje trenerskie, sale komputerowe, wyposażenie audiowizualne, restaurację. (Więcej informacji o Centrum Szkoleniowym).

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa