Kampania społeczna PKDP „#RozmawiajReaguj”

Źródło: Materiały prasowe PKDP
Źródło: Materiały prasowe PKDP

Zachęcamy do zapoznania się z Kampanią społeczną „#RozmawiajReaguj”, która przygotowana została przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich, jak najszybsza pomoc tym, którzy zostali skrzywdzeni, a także zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Z pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13–15 (49%) i 7–12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi raportami PKDP.

Zatem w większym stopniu powinniśmy zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane.

Kampania skierowana jest do wszystkich obywateli, w szczególności do rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży.

Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych !

Strona kampanii.

Źródło: Materiały prasowe PKDP

Ostatnia aktualizacja: 7 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa