Informacja o terminie rekrutacji na szkolenie Ekspert 2023

Szanowni Państwo,

10 stycznia br. rozpoczynamy rekrutację na szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Rekrutacja przeprowadzona zostanie wśród osób, które posiadają konto w Bazie osób oczekujących na szkolenie. Nabór będą prowadzili pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie, wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

 • równy udział uczestników z każdego województwa,
 • zapotrzebowanie na specjalizacje eksperckie w poszczególnych województwach zweryfikowane na podstawie informacji przekazanych przez kuratoria oświaty,
 • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoby z najdłuższym czasem oczekiwania w bazie mają pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie).

Osoby zakwalifikowane na szkolenia otrzymają stosowną informację z prośbą o potwierdzenie udziału na adres e-mail podany przez Państwa w bazie osób oczekujących na szkolenie. W razie potrzeby pracownicy ORE będą kontaktowali się z wybranymi uczestnikami telefonicznie.

Kandydaci zarejestrowani w bazie osób oczekujących nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych rejestracji.

W przypadku rezygnacji kandydata, rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie zgodnie z przyjętymi kryteriami. Nie prowadzimy listy rezerwowej.

Rekrutacja zakończy się dnia 31 stycznia 2023 r.

Harmonogram szkolenia dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli:

 • rekrutacja: 09–31 stycznia 2023 r.,
 • część e-learningowa (wraz z egzaminem on-line): 01 marca – 02 kwietnia 2023 roku,
 • egzamin on-line: 03 kwietnia 2023 roku,
 • część stacjonarna (CS Sulejówek) wraz z egzaminem końcowym:
  • termin 1: 26–30 czerwca 2023 r., egzamin końcowy 30 czerwca 2023 r.
  • termin 2: 30 czerwca – 04 lipca 2023 r., egzamin końcowy 04 lipca 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa