Zaproszenie do składania ofert na weryfikację i odbiór pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1. na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności informacji zawodoznawczych wraz z obudową multimedialną

©-redshinestudio/Photogenic
©-redshinestudio/Photogenic

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze dotyczącym Weryfikacji i odbioru pod kątem spełnienia standardu WCAG 2.1. na poziomie AA oraz dostępności i interoperacyjności informacji zawodoznawczej wraz z obudową multimedialną oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów (komplet e-materiałów) dla 141 zawodów oraz dodatkowych funkcjonalności i wirtualnych spacerów (zestaw e-materiałów) dla 78 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i jest podzielone na 4 części.

  1. branże: audiowizualna, budowlana, ceramiczno-szklarska, chemiczna, drzewno-meblarska, ekonomiczno-administracyjna, elektroenergetyczna – 34 kompletów e-materiałów i 24 zestawów e-materiałów,
  2. branże: elektroniczno-mechatroniczna, fryzjersko-kosmetyczna, górniczo-wiertnicza, handlowa, hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna, leśna, mechaniczna, mechaniki precyzyjnej, metalurgiczna – 28 kompletów e-materiałów i 30 zestawów e-materiałów,
  3. branże: motoryzacyjna, ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia, ogrodnicza, opieki zdrowotnej, poligraficzna, pomocy społecznej, przemysłu mody – 41 kompletów e-materiałów i 11 zestawów e-materiałów,
  4. branże: rolno-hodowlana, rybacka, spedycyjno-logistyczna, spożywcza, teleinformatyczna, transportu drogowego, transportu kolejowego, transportu lotniczego, transportu wodnego – 38 kompletów e-materiałów i 13 zestawów e-materiałów.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Oferenta posiadanej wiedzy i doświadczenia poprzez należyte ich udokumentowanie, tj. wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, że w tym okresie, Oferent należycie wykonał co najmniej 3 usługi polegające na ocenie, dostosowaniu lub opracowaniu dokumentów o objętości minimum 40 stron każdy zgodnie ze standardem dostępności na poziomie min. WCAG 2.0 oraz multimediów (e-materiałów) takich jak filmy, spacery wirtualne, testy, mapy pojęć, gry edukacyjne, grafiki 3D itp. w liczbie minimum 2 różnych elementów, zgodnie ze standardem dostępności na poziomie min. WCAG 2.0. Przy czym 2 różne elementy mogą dotyczyć jednej usługi lub dwóch oddzielnych usług.

Termin składania ofert trwa do 28 listopada 2022 r. do godz. 09.00.

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne są w BIP ORE lub na stronie portalu Smart PZP.

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa