Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych – rola poradni, szkół i przedszkoli

Źródło: fotolia.com
Źródło: fotolia.com

Zapraszamy specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistów pracujących w szkołach i przedszkolach na bezpłatne webinarium pn. „Organizacja, planowanie i udzielanie wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom w obliczu sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych – rola poradni, szkół i przedszkoli” które odbędą się w dwóch terminach: 22 i 29 listopada 2022 r.

Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom wiedzy zarówno teoretycznej jak i przykładów dobrych praktyk, którymi pracownicy systemu oświaty będą mogli inspirować się w trakcie planowania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i uczniom z uwzględnieniem wsparcia udzielanego rodzinom przybywającym z Ukrainy.

W treści webinarium uwzględniona będzie aktualna sytuacja związana z wojną w Ukrainie oraz kryzysem humanitarnym i wynikającymi z tego wyzwaniami dla pracowników polskiego systemu oświaty. Zaproponowane rozwiązania będą wskazówką, w jaki sposób prowadzić działania w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, przedszkolach i szkołach.

Szkolenie poprowadzi dr Krystian Barzykowski, autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Pomysłodawca i współautor pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu diagnozy psychologicznej w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności, wyróżnionego rekomendacją Rady Europy. Kierownik i wykonawca licznych projektów. Laureat licznych nagród, stypendiów i wyróżnień. Doktorat uzyskał w 2014 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą elektronicznego formularza zapisów.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa