Metoda „baśniowych spotkań” w pracy z uczniami z niepełnosprawnością i jej rewalidacyjny charakter

Okazuje się, że baśnie mogą pełnić różne funkcje, nie tylko pomagać dziecku spokojnie zasnąć, ale też uczyć się i rozwijać. O tym, jak wykorzystywać baśnie i ich możliwości, traktuje publikacja Metoda „baśniowych spotkań” w pracy z uczniami z niepełnosprawnością i jej rewalidacyjny charakter. Znajomość tej pozycji z pewnością przyda się pedagogom, którzy chcieliby pracować tą metodą. Czeka na nich przykładowy scenariusz zajęć według metody „baśniowych spotkań” na podstawie baśni H.Ch. Andersena Brzydkie kaczątko.

Skąd szczególna wartość metody „baśniowych spotkań”? Stąd, że dziecko, które słyszy opowieści o niezwykłych bohaterach i ich przygodach, wchodzi w świat swojej wyobraźni i przeżyć pod czujnym okiem pedagoga. W prosty i naturalny sposób zaczyna rozumieć świat i stopniowo oswajać rzeczywistość. W efekcie buduje poczucie własnej siły i niezależności, zaczyna rozumieć siebie i swoje uczucia. Metoda „baśniowych spotkań” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów, pozwala rozwijać i doskonalić różne sfery ich funkcjonowania. I co ważne – dzieci pracują zgodnie ze swoimi możliwościami.

Ostatnia aktualizacja: 21 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa