Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1. na poziomie AA

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną ocenę e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1. na poziomie AA, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie („ORE”, „Zamawiający”) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi, będącej przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspercka polegająca na sukcesywnej ocenie i zgłaszaniu uwag do maksymalnie 222 e-materiałów do edukacji wczesnoszkolnej pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.1 na poziomie AA.

Szczegółowe informacje w biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa