WychowujMY! Nr 1(4) 2022 Radość rodzicielstwa

Ukazał się 4. numer „WychowujMY!” – dwumiesięcznika poświęconego wyzwaniom
współczesnego wychowania. Tematem numeru jest „Radość rodzicielstwa” – nieodmiennie
związana z miłością, ofiarowywaną i odbieraną, rodzącą się pomiędzy najbliższymi, obecną w
dziecięcym uśmiechu; miłością, która w dzieciach pozwala przenieść w przyszłość cząstkę ich
rodziców, mieć udział w dziecięcych sukcesach i żyć pełnią życia.

Załączniki:

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa