Szkolenie e-learningowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego – 21 stycznia 2022 roku

W dniu 21 stycznia 2022 roku odbyło się już ostatnie szkolenie e-learningowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego, odpowiedzialnych za weryfikację programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych (KKZ–KUZ). Szkolenie zostało przeprowadzone na platformie e-learningowej ORE. Wzięło w nim udział 12 ekspertów ds. kształcenia zawodowego. Po szkoleniu eksperci przystąpią do oceny 19 programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych z 9 branż.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z założeniami projektu, metodologią opracowywania programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz zasad i wymogów dotyczących ich weryfikacji i odbioru. Poznali także platformę MOODLE – przestrzeń do weryfikacji i odbioru programów KKZ i KUZ. Na szkoleniu przedstawione zostały również zasady rozliczania finansowego pracy eksperta. Interaktywne forum umożliwiło ekspertom zadawanie pytań oraz udział w dyskusji, dzielenie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami i doświadczeniem.

Szkolenia e-learningowe są wersją online spotkań informacyjno-szkoleniowych realizowanych w ramach projektu Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa