Grywalizacja w szkole. Jak Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie walczy ze smokiem Hałasem?

Tekst skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół podstawowych. Autorka prezentuje w nim szczegółowy opis innowacji pedagogicznej opartej na rywalizacji poszczególnych klas w zmaganiach z nadmiarem szkolnego hałasu. Podejmowane działania ­osadzone w prostej, intrygującej dla młodszych uczniów, baśniowej fabule – wymagają od dzieci zmiany codziennych nawyków i samokontroli. Realizacja innowacji została przewidziana na cały rok szkolny, gdyż istotna jest w niej powtarzalność i systematyczność wdrażanych zachowań. Jej wprowadzenie może przyczynić się do poprawy warunków zdrowotnych szkolnego środowiska – minimalizacja hałasu okazuje się szczególnie istotna w odniesieniu do funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa