Znowelizowana lista lektur w podstawie programowej języka polskiego z komentarzem

Broszury prezentują zaktualizowaną listę lektur dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zmiany wprowadzone w podstawie programowej języka polskiego zostały tu szczegółowo omówione – z uwzględnieniem treści utworów zaproponowanych do wykorzystania w szkole, celu ich lektury oraz przekazywanych przez nie wartości. W materiale zawarto wskazówki metodyczne dotyczące pracy z wybranymi tekstami podczas zajęć, określono właściwe dla nich odniesienia i konteksty.

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa