Centrum Nauki Experyment − nowe pomysły na lekcje

Centrum Nauki Experyment w Gdyni zakończyło realizację trzyletniego, międzynarodowego projektu Science Inspired współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Wszyscy zainteresowani nauczyciele mogą już dziś korzystać z materiałów, w tym ścieżek edukacyjnych oraz scenariuszy lekcyjnych, powstałych w ramach współpracy centrów nauki z Polski, Czech, Węgier oraz Grecji.

Centra nauki to naturalne przestrzenie do łączenie edukacji formalnej i nieformalnej. To w nich, przy okazji realizacji różnych projektów i programów edukacyjnych, rodzą się pomysły na innowacyjne i angażujące metody pracy z uczniami. Centra nauki korzystają też z wiedzy i doświadczenia nauczycieli przy tworzeniu oferty zajęć dla szkół, z kolei dla nauczycieli wizyta z uczniami w centrum nauki stanowi uzupełnienie, a często też rozszerzenie treści omawianych na lekcjach.

Centrum Nauki Experyment w Gdyni postanowiło podpatrzeć, jak współpraca pomiędzy centrami nauki a nauczycielami wygląda w innych, zagranicznych ośrodkach, wymienić się dobrymi praktykami z koleżankami i kolegami w centrach nauki w Europie i wspólnie wypracować nowe metody i narzędzia edukacyjne. Tak narodził się pomysł na projekt Science Inspired.

–  Z sukcesem zrealizowaliśmy w Experymencie kilka projektów międzynarodowych i wiemy, jaką wartość niesie za sobą taka współpraca międzyinstytucjonalna. Zdobyte przy okazji realizacji projektów wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy, aby udoskonalać naszą ofertę, w przypadku projektu Science Inspired szczególnie tę skierowaną do szkół – mówi Małgorzata Daniluk z Działu Projektów w Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

Projekt, którego liderem był Experyment, został zrealizowany we współpracy z trzema partnerami: Agora Science Centre (Debreczyn, Węgry), VIDA! Science Centre (Brno, Czechy) oraz Noesis Thessaloniki Science Centre and Technology Museum (Saloniki, Grecja). Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni również współpracujący z centrami nauki nauczyciele – łącznie 40 osób

W ramach trzyletniego projektu w centrach nauki i szkołach odbyło się prawie 50 spotkań, w trakcie których nauczyciele i edukatorzy uczestniczyli m.in. w cyklu warsztatów poświęconych gamifikacji, storytellingowi, tworzeniu escape roomów, ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych), nagrywaniu i montowaniu materiałów video. W efekcie realizacji projektu powstało 12 innowacyjnych, opartych na gamifikacji ścieżek edukacyjnych wraz ze scenariuszami lekcyjnymi oraz ponad 60 filmów przygotowanych przez edukatorów w centrach nauki, nauczycieli oraz młodzież. Ci ostatni mieli również okazję uczestniczyć w międzynarodowym konkursie filmowym. Częścią projektu była także e-konferencja EDUKACJA W AKCJI, w której wzięli udział goście z Polski, Grecji, Czech i Węgier. Łącznie w działaniach realizowanych w ramach projektu Science Inspired uczestniczyło kilkaset osób – nauczycieli, edukatorów oraz młodzieży, w czterech krajach.

Przeprowadź zgrywalizowaną lekcję na wystawach w Experymencie

Ścieżki edukacyjne i scenariusze lekcyjne powstały we współpracy Centrum Nauki Experyment z Barbarą Car (nauczycielką matematyki w Thinking Zone w Gdańsku), Agnieszką Jaworską (nauczycielką fizyki w Szkole Podstawowej nr 1 w Bytowie) oraz Anną Zatwarnicką (nauczycielką biologii w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie). Prace nad przygotowaniem materiałów do ścieżek trwały od września do listopada 2020 roku. W tym czasie nauczycielki, we współpracy z edukatorami Experymentu, pracowały nad zadaniami do gier mobilnych wykorzystujących interaktywne stanowiska na wystawach w Experymencie. Do każdej ze zgrywalizowanych ścieżek edukacyjnych opracowane zostały scenariusze lekcyjne do przeprowadzenia już na zajęciach w szkole, jako podsumowanie gier.

W ramach projektu powstały trzy zgrywalizowane ścieżki edukacyjne: astronomiczna, matematyczna i survivalowa, skierowane do uczniów w wieku 13-18 lat. Treści zawarte w samych grach, jak i scenariuszach lekcyjnych, uzupełniają podstawę programową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu matematyki, fizyki i biologii. Nauczyciele wraz z uczniami mogą korzystać ze ścieżek edukacyjnych w cenie biletu na wystawy w Experymencie. Wystarczy przed wizytą w CNE ściągnąć bezpłatną aplikację ActionTrack, zeskanować startowy kod QR znajdujący się przy wejściu na wystawy, wybrać jedną z trzech ścieżek edukacyjnych i rozpocząć grę. Opisy ścieżek edukacyjnych można znaleźć na platformie projektu scienceinspired.eu.

Posłuchaj relacji z konferencji EDUKACJA W AKCJI

W ramach projektu powstały trzy zgrywalizowane ścieżki edukacyjne: astronomiczna, matematyczna i survivalowa, skierowane do uczniów w wieku 13-18 lat. Treści zawarte w samych grach, jak i scenariuszach lekcyjnych, uzupełniają podstawę programową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu matematyki, fizyki i biologii. Nauczyciele wraz z uczniami mogą korzystać ze ścieżek edukacyjnych w cenie biletu na wystawy w Experymencie. Wystarczy przed wizytą w CNE ściągnąć bezpłatną aplikację ActionTrack, zeskanować startowy kod QR znajdujący się przy wejściu na wystawy, wybrać jedną z trzech ścieżek edukacyjnych i rozpocząć grę. Opisy ścieżek edukacyjnych można znaleźć na platformie projektu scienceinspired.eu.

Posłuchaj relacji z konferencji EDUKACJA W AKCJI

O ścieżkach edukacyjnych oraz scenariuszach lekcyjnych nauczyciele mogli dowiedzieć się w trakcie  trzydniowej konferencji EDUKACJA W AKCJI, która w formie online odbyła się w kwietniu 2021 roku i  na którą zarejestrowało się ponad 450 uczestników. Była to 8. edycja wydarzenia organizowanego przez Experyment, ale po raz pierwszy konferencja miała charakter międzynarodowy. Uczestnicy wydarzenia mogli poznać partnerów projektu Science Inspired oraz porozmawiać z edukatorami i nauczycielami, którzy byli zaangażowani w tworzenie ścieżek i scenariuszy edukacyjnych.

Częścią wydarzenia były warsztaty poprowadzone przez przedstawicieli Experymentu i partnerskich centrów nauki, poświęcone wykorzystaniu gier w procesie edukacji. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się m.in. jaka jest różnica między mówieniem a opowiadaniem historii, czyli jak budować angażujące narracje w edukacji, jak tworzyć od podstaw gry i jak skutecznie wykorzystywać je w pracy z uczniami.

Relacje z wystąpień partnerów projektu oraz gości specjalnych z Polski – Irminy Żarskiej, Przemysława Staronia i Krzysztofa Głomba w ramach konferencji EDUKACJA W AKCJI, można obejrzeć na kanale Youtube projektu Science Inspired.

Zobacz filmy popularnonaukowe nakręcone przez młodzież

Poza centrami nauki oraz nauczycielami w projekcie aktywnie uczestniczyła młodzież w Polsce, Czechach, Grecji i na Węgrzech. To dla nich zorganizowany został konkurs, w polskiej edycji pod nazwą KAMERA-NAUKA-AKCJA, w którym młodzież, w grupach lub indywidualnie, miała za zadanie nakręcić krótkometrażowy film popularnonaukowy.

– Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni wysokim poziomem nadesłanych przez młodzież prac konkursowych – innowacyjnym i ambitnym podejściem do poruszanych zagadnień naukowych oraz wykorzystaniem różnych, często zaawansowanych technik filmowych – mówi Borys Badtke z Centrum Nauki Experyment w Gdyni, przewodniczący jury konkursowego, który w ramach projektu prowadził również dla uczestników warsztaty z nagrywania i montażu filmów.

Wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji projektu, w tym opisy ścieżek edukacyjnych, scenariusze lekcyjne oraz materiały wideo przygotowane przez centra nauki, nauczycieli oraz młodzież są dostępne na platformie projektu scienceinspired.eu.

Projekt Science Inspired został dofinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+, Akcji 2; Partnerstwa Strategiczne dla młodzieży.

Informacji w sprawie projektu udziela Katarzyna Marczak, k.marczak@experyment.gdynia.pl

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa