Zaproszenie do współpracy przy opisywaniu kwalifikacji rynkowych w edukacji

fot. kwalifikacje.edu.pl
fot. kwalifikacje.edu.pl

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane opisaniem kwalifikacji rynkowych dedykowanych nauczycielom.

W ramach projektu udzielane jest wsparcie pozwalające na przygotowanie opisów 15 kwalifikacji rynkowych dedykowanych nauczycielom wraz ze szczegółowymi informacjami o sposobie zorganizowania i przeprowadzenia walidacji dla tych kwalifikacji oraz opracowanie wybranych narzędzi walidacji. Ponadto dla wybranych 5 opisywanych kwalifikacji rynkowych oferowane jest wsparcie finansowe w organizacji i przeprowadzeniu pilotaży narzędzi walidacji.
Źródło: Zintegrowany System Kwalifikacji

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa