XI Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

W dniach 16-18 września 2020 roku odbędzie się XI Kongres Kadry Zarządzającej z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych.

Zaplanowano także kolejną edycję konkursu „Prometeusz” na najciekawsze programy edukacyjno-wychowawcze w dobie epidemii.

Szczegółowe informacje na stronie www.kongres.mowgoniadz.pl

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa