Sztuka perswazyjnego opowiadania – od retoryki do narracji

Publikacja autorstwa Mariusza Malinowskiego adresowana jest do nauczycieli, wykładowców, bibliotekarzy oraz wszystkich pragnących podnosić swe kompetencje komunikacyjne. Przedstawia ona i przypomina wybrane aspekty sztuki dobrego i efektywnego posługiwania się żywym słowem w praktyce profesjonalnych oddziaływań.

Tworzenie przekazu werbalnego, pomimo że bywa postrzegane jako niemal naturalny sposób przekazywania wszelkiego rodzaju informacji i treści, jest swego rodzaju techniką – by nie powiedzieć technologią. Z tego względu wymaga poznania i ćwiczenia. Dla przemawiających ważne staje się poznanie tradycji myśli retorycznej i narracyjnej, zwłaszcza w profesjach opartych na bezpośrednim kontakcie interpersonalnym – jak ma to miejsce w przypadku szeroko pojętej edukacji.

Autor proponuje, aby sięgać do wypróbowanych metod pozwalających skutecznie omawiać prezentowane treści – tak aby stawały się one przekonujące i przyswajalne dla uczących się w systemie edukacji szkolnej. Publikacja wskazuje trendy teoretycznych rozwiązań służących – w najlepszym tego słowa znaczeniu – codziennej praktyce dydaktycznej, dostarczając wskazówek instruktażowych dotyczących najbardziej skutecznych strategii wykorzystujących metody perswazyjnego opowiadania.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa