Bezpłatne szkolenia dla psychologów i pedagogów

Zapraszamy psychologów i pedagogów, którzy na co dzień realizują zdania związane z diagnozą dzieci i uczniów na bezpłatne szkolenia. Organizatorem jest Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Tytuł szkolenia Termin Link do rejestracji
Bateria Testów Fonologicznych 13.06.2019 Rejestracja na szkolenie
Bateria Testów Fonologicznych 27.06.2019 Rejestracja na szkolenie
Bateria Testów Czytania 14.06.2019 Rejestracja na szkolenie
Bateria Testów Czytania 26.06.2019 Rejestracja na szkolenie
Specjalistyczna diagnoza gotowości szkolnej
i opiniowanie

3–4.06.2019 Rejestracja na szkolenie
Specjalistyczna diagnoza gotowości szkolnej
i opiniowanie

6–7.06.2019 Rejestracja na szkolenie
Specjalistyczna diagnoza ryzyka dysleksji 05.06.2019 Rejestracja na szkolenie
Specjalistyczna diagnoza ryzyka dysleksji 12.06.2019 Rejestracja na szkolenie

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa