Wyniki konkursu „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym”

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – opublikowało wyniki konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18  „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów
dla szkół kończących się egzaminem maturalnym”.

Poniżej przekazujemy informację dotyczącą wybranych projektów.

 1. E-materiały dydaktyczne do fizyki (950 e-materiałów) – wartość: 6 650 000,00 PLN
  1. Beneficjent: Politechnika Warszawska
  2. Tytuł projektu: Fizyka w 950 kapsułkach – opracowanie zestawu 950 e-materiałów do fizyki (obszar tematyczny nr 1)
  3. Wartość projektu: 6 649 940,00 PLN
  4. Data podpisania umowy: 28 stycznia 2019 r.
  5. Okres realizacji projektu: od 1.02.2019 do 30.09.2020 r.
 1. E-materiały dydaktyczne do chemii (950 e-materiałów) – wartość: 6 650 000,00 PLN
  1. Beneficjent: GroMar Sp. z o.o
  2. Tytuł projektu: Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do chemii
   (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum
  3. Wartość projektu: 6 646 270,40 PLN
  4. Data podpisania umowy: 20 grudnia 2018 r.
  5. Okres realizacji projektu: od 1.01.2019 do 31.08.2020 r.
 1. E-materiały dydaktyczne do biologii (950 e-materiałów) – wartość: 6 650 000,00 PLN
  1. Beneficjent: English Square Sp. z o.o.
  2. Tytuł projektu: Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z biologii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum
  3. Wartość projektu: 6 595 540,38 PLN
  4. Data podpisania umowy: 31 grudnia 2018 r.
  5. Okres realizacji projektu: od 1.01.2019 do 31.08.2020 r.
 1. E-materiały dydaktyczne do geografii (950 e-materiałów) – wartość: 6 650 000,00 PLN
  1. Beneficjent: English Square Sp. z o.o.
  2. Tytuł projektu: Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu geografia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum
  3. Wartość projektu: 6 643 957,98 PLN
  4. Data podpisania umowy: 31 grudnia 2018 r.
  5. Okres realizacji projektu: od 1.01.2019 do 31.08.2020 r.
 1. E-materiały dydaktyczne do języka polskiego (1350 e-materiałów) – wartość: 9 450 000,00 PLN
  1. Beneficjent: English Square Sp. z o.o.
  2. Tytuł projektu: Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu język polski dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum
  3. Wartość projektu: 9 440 741,20 PLN
  4. Data podpisania umowy: 31 grudnia 2018 r.
  5. Okres realizacji projektu: od 1.01.2019 do 31.08.2020 r.
 1. E-materiały dydaktyczne do historii (970 e-materiałów) – wartość: 6 790 000,00 PLN
  1. Beneficjent: Contentplus.pl
  2. Tytuł projektu: Opracowanie e-materiałów dydaktycznych z historii w zakresie rozszerzonym dla szkół kończących się egzaminem maturalnym
  3. Wartość projektu: 6 787 110,00 PLN
  4. Data podpisania umowy: 20 grudnia 2018 r.
  5. Okres realizacji projektu: od 1.01.2019 do 31.08.2020 r.
 1. E-materiały dydaktyczne do filozofii (890 e-materiałów) – wartość: 6 230 000,00 PLN
  1. Beneficjent: English Square Sp. z o.o.
  2. Tytuł projektu: Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu filozofia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum
  3. Wartość projektu: 6 213 946,20 PLN
  4. Data podpisania umowy: 31 grudnia 2018 r.
  5. Okres realizacji projektu: od 1.01.2019 do 31.08.2020 r.
 1. E-materiały dydaktyczne do wiedzy o społeczeństwie (915 e-materiałów) – wartość: 6 405 000,00 PLN
  1. Beneficjent: English Square Sp. z o.o.
  2. Tytuł projektu: Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum
  3. Wartość projektu: 6 390 452,20 PLN
  4. Data podpisania umowy: 31 grudnia 2018 r.
  5. Okres realizacji projektu: od 1.01.2019 do 31.08.2020 r.
 1. E-materiały dydaktyczne do matematyki (1250 e-materiałów) – wartość: 8 750 000,00 PLN
  1. Beneficjent: GroMar Sp. z o.o
  2. Tytuł projektu: Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum
  3. Wartość projektu: 8 736 660,90 PLN
  4. Data podpisania umowy: 20 grudnia 2018 r.
  5. Okres realizacji projektu: od 1.01.2019 do 31.08.2020 r.
 1. E–materiały dydaktyczne do informatyki (950 e-materiałów) – wartość: 6 650 000,00 PLN
  1. Beneficjent: GroMar Sp. z o.o
  2. Tytuł projektu: Stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum
  3. Wartość projektu: 6 638 061,10 PLN
  4. Data podpisania umowy: 20 grudnia 2018 r.
  5. Okres realizacji projektu: od 1.01.2019 do 31.08.2020 r.

Wyniki konkursu opublikowane na stronie MEN

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa