Mój uczeń i matematyka. Nauczanie matematyki na II etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych, zawierający przydatne w pracy dydaktycznej pomysły i wskazówki wspomagające rozwój matematyczny uczniów już od najmłodszych lat. Zdaniem autorki szczególne znaczenie dla powodzenia nauczania i uczenia się matematyki mają pierwsze lata szkolnej edukacji i podstawy matematyczne, na których później, na kolejnych etapach edukacyjnych, będą bazować nauczyciele i uczniowie.

Autorka, aby zwiększyć szanse dzieci na opanowanie tego niełatwego przedmiotu, zaleca uważne obserwowanie możliwości uczniów, wnikliwą analizę ich trudności i towarzyszących im emocji, a w konsekwencji wspieranie dzieci w obszarach dla nich skomplikowanych.

Z jej wieloletnich doświadczeń wynika, że nauczyciele, którzy kierują swoją uwagę na szerokie wspomaganie uczniów, są w stanie przygotować ich, w tym także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do opanowania programu matematyki w zakresie umożliwiającym zdanie egzaminu ósmoklasisty.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa