Podsumowanie projektów Erasmus+ w Radzionkowie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) w Radzionkowie gościł koordynatorów projektów z kilku krajów europejskich: uczestników Programu Erasmus Plus – Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się 27 czerwca 2018 r. i było podsumowaniem efektów realizowanych projektów, w których uczestniczyły wychowanki Ośrodka.

Realizowane były programy:

  • „Truly Independent” / Prawdziwie niezależni. W projekcie udział wzięły szkoły z Polski, Włoch, Malty i Turcji.
  • „Europe, Our Shared Home: Regional identities in common history”. W projekcie uczestniczyła młodzież z Polski, Grecji, Francji I Portugalii.

Biorący udział w podsumowaniu projektów koordynatorzy oraz wychowanki MOW w Radzionkowie dostarczyli informacji nie tylko o wysokim poziomie realizacji celów strategicznych Programu, ale też o emocjonujących przeżyciach i współpracy uczestników w atmosferze radosnej, niezapomnianej przygody.

Informowanie o wynikach Programu Erasmus+ i dzielenie się nimi w ramach otwartych zasobów edukacyjnych stanowi „europejską wartość dodaną”. Jest również powodem do uznania MOW w Radzionkowie za placówkę wyróżniającą się w skali kraju w związku z realizacją europejskich priorytetów na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i włączenia społecznego. Ośrodek doceniono również za codzienną realizację zadań edukacyjnych i resocjalizacyjno-wychowawczych.

W spotkaniu wzięły udział Teresa Kaniowska i Katarzyna Giemza z Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii ORE.

Więcej informacji o realizacji projektów na stronie www.mow.radzionkow.pl

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa