Wizyta studyjna z Ukrainy

Flaga Polski i flaga Ukrainy
Flaga Polski i flaga Ukrainy

13 kwietnia 2018 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przyjmował gości z Ukrainy. Odwiedzili nas metodycy i nauczyciele, m.in. pracownicy Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Instytutu Lwowskiego, Miejskiego Centrum Rozwoju Oświaty we Lwowie, ośrodka zajęć pozaszkolnych, koordynatorzy programów edukacyjnych, pracownicy departamentów oświaty w samorządzie miejskim i dyrektorzy szkół.

Tematem spotkania były sposoby rozwijania samorządności uczniowskiej i kompetencji obywatelskich, włączanie młodzieży w procesy decyzyjne oraz wspieranie nauczycieli w zakresie aktywizacji obywatelskiej uczniów.

Profil działania ORE przedstawiła gościom wicedyrektor Ośrodka dr Beata Jancarz-Łanczkowska, następnie Marina Warsimaszwili omówiła wątki edukacji obywatelskiej realizowane przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE.

Gości zainteresowała szczególnie idea Sejmu Dzieci i Młodzieży, który 1 czerwca zbierze się już na XXIV sesji.

Jacek Piasecki przybliżył gościom założenia projektu „Nowa Ukraińska Szkoła 2” (www.nus.org.ua) realizowanego w latach 2017–2018, którego celem jest poprawa jakości edukacji na Ukrainie poprzez wprowadzanie nowej podstawy programowej w szkołach w ramach partnerskiego porozumienia na rzecz wspierania trwałego rozwoju administracyjno-społecznego.

Dyskusja po prezentacjach i liczne pytania grupy dotyczyły reformy edukacji w naszym kraju, kierunków zmian w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli oraz zasad awansu zawodowego. W dyskusji uczestniczyli szef Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Bronisław Boryca oraz Stanisław Zubek jako ekspert edukacji historycznej.

Flaga Polski i flaga Ukrainy
Prezentacja Jacka Piaseckiego
Prezentacja Mariny Warsimaszwili
Spotkanie - widok sali
Wicedyrektor ORE Beata Jancarz-Łanczkowska i Marina Warsimaszwili wygłaszaja prezentację wstępną
Wicedyrektor ORE Beata Jancarz-Łanczkowska wita gości
Wizyta ukraińska - zdjęcie grupy

 

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa