„Edukacja dla zdrowia” – materiały dla koordynatorów promocji zdrowia

Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE przygotował materiały do wykorzystania przez wojewódzkich koordynatorów promocji zdrowia. Zapraszamy do pobrania prezentacji:

Materiały mogą być merytorycznym wsparciem dla kuratoriów oświaty, współorganizujących w okresie od marca do maja br. wojewódzkie konferencje „Edukacja dla zdrowia”.

Cykl konferencji jest przygotowywany jako rezultat deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, podpisanej przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską oraz Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza. Do udziału w spotkaniach z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych zostaną zaproszeni dyrektorzy szkół oraz nauczyciele.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach kuratoriów oświaty.

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa