Szkolenia z wykorzystaniem Testu Uzdolnień Wielorakich

Diagnoza uczniów a rozwijanie zainteresowań czytelniczych z wykorzystaniem Testu Uzdolnień Wielorakich. Szkolenie przygotowuje liderów do prowadzenia szkoleń w zakresie diagnostyki z wykorzystaniem Testu Uzdolnień Wielorakich w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów.

Planowany termin: luty, wrzesień 2017

Kontakt
Izabella Lutze – kierownik
Artur Matejkowski – specjalista

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa