Spotkanie „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze SPE”

Zapraszamy na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami”.

Kiedy?

22–24 listopada 2017 r.

Gdzie?

Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

Dla kogo?

Dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu, a także wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do naszej sieci.

Cele:

 • omówienie zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zapoznanie z narzędziem TROS-KA;
 • diagnoza funkcjonalna a zmiany zachodzące w systemie edukacji;
 • analiza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowego rozporządzenia;
 • oraz inne ciekawe i aktualne kwestie wynikające z potrzeb uczestników spotkania.

Kontakt:

monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Rejestracja:

Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się w sieci.
Co to oznacza? Należy zarejestrować się na platformie doskonaleniewsieci.pl. i zapamiętać swój login i hasło, następnie wypełnić i podpisać druki deklaracji uczestnika sieci i oświadczenia (druki są załącznikiem do ogłoszenia). Na koniec wystarczy przesłać login i skany dokumentów na adres monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Oryginały dokumentów prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Rozwoju Edukacji, Monika Dobrowolska, ul. Polna 46 A, 00-644 Warszawa.

Załączniki:

DEKLARACJA UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Ostatnia aktualizacja:

Spotkanie „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze SPE”

Zapraszamy na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami”.

Kiedy?

22–24 listopada 2017 r.

Gdzie?

Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

Dla kogo?

Dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu, a także wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do naszej sieci i wspomagają szkoły w rozwoju.

 

Cele:

 • omówienie zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zapoznanie z narzędziem TROS-KA;
 • diagnoza funkcjonalna a zmiany zachodzące w systemie edukacji;
 • analiza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowego rozporządzenia;
 • oraz inne ciekawe i aktualne kwestie wynikające z potrzeb uczestników spotkania.

Kontakt:

monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Rejestracja:

Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się w sieci.
Co to oznacza? Należy zarejestrować się na platformie doskonaleniewsieci.pl. i zapamiętać swój login i hasło, następnie wypełnić i podpisać druki deklaracji uczestnika sieci i oświadczenia (druki są załącznikiem do ogłoszenia). Na koniec wystarczy przesłać login i skany dokumentów na adres monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Oryginały dokumentów prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Rozwoju Edukacji, Monika Dobrowolska, ul. Polna 46 A, 00-644 Warszawa.

 

Załączniki:

DEKLARACJA UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Ostatnia aktualizacja:

Spotkanie „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze SPE”

Zapraszamy na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami”.

Kiedy?

22–24 listopada 2017 r.

Gdzie?

Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

Dla kogo?

Dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu, a także wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do naszej sieci i wspomagają szkoły w rozwoju.

Cele:

 • omówienie zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zapoznanie z narzędziem TROS-KA;
 • diagnoza funkcjonalna a zmiany zachodzące w systemie edukacji;
 • analiza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowego rozporządzenia;
 • oraz inne ciekawe i aktualne kwestie wynikające z potrzeb uczestników spotkania.

Kontakt:

monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Rejestracja:

Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się w sieci.
Co to oznacza? Należy zarejestrować się na platformie doskonaleniewsieci.pl. i zapamiętać swój login i hasło, następnie wypełnić i podpisać druki deklaracji uczestnika sieci i oświadczenia (druki są załącznikiem do ogłoszenia). Na koniec wystarczy przesłać login i skany dokumentów na adres monika.dobrowolska@ore.edu.pl

Oryginały dokumentów prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Rozwoju Edukacji, Monika Dobrowolska, ul. Polna 46 A, 00-644 Warszawa.

Załączniki:

DEKLARACJA UCZESTNIKA OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa