Projekt szkoleniowy E-PROFI, efektywna profilaktyka

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w projekcie szkoleniowym E-PROFI, efektywna profilaktyka.

Projekt jest adresowany do osób pracujących z młodzieżą w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych, Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich oraz osób realizujących programy profilaktyczne dla młodzieży prowadzone w organizacjach pozarządowych.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 120 osób pracujących z młodzieżą w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych w obszarze uzależnień.

Realizacja projektu poprzedzona została audytem potrzeb szkoleniowych środowiska zawodowego potencjalnych uczestników. Na część szkoleniową projektu składają się:

  • e-learningowy blok wykładowy – umieszczony w Internecie i kończący się testem wiedzy wspólny dla wszystkich uczestników 30-godzinny pakiet wykładów. Autorami są wybitni eksperci
  • blok warsztatowo – superwizyjny – realizowany w dziesięciu 12-osobowych grupach w formie trzech trzydniowych zjazdów.

Każdy zjazd obejmuje: (1) blok warsztatowy – pierwsze dwa dni każdego zjazdu, (2) blok superwizyjny – trzeci dzień każdego zjazdu. Blok warsztatowo-superwizyjny będzie prowadzony w okresie październik – grudzień 2017 roku. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie eprofi.praesterno.pl.

O uczestnictwie w części warsztatowo-superwizyjnej projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rekrutacyjny zostanie uruchomiony w środę 20 września o godzinie 10:00 na stronie eprofi.praesterno.pl.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Ewentualne pytania prosimy kierować e-mailowo: biuro@praesterno.pl lub telefonicznie: 601 311 454. Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja:

Projekt szkoleniowy E-PROFI, efektywna profilaktyka

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w projekcie szkoleniowym E-PROFI, efektywna profilaktyka.

Projekt jest adresowany do osób pracujących z młodzieżą w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych, Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich oraz osób realizujących programy profilaktyczne dla młodzieży prowadzone w organizacjach pozarządowych.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 120 osób pracujących z młodzieżą w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych w obszarze uzależnień.

Realizacja projektu poprzedzona została audytem potrzeb szkoleniowych środowiska zawodowego potencjalnych uczestników. Na część szkoleniową projektu składają się:

  • e-learningowy blok wykładowy – umieszczony w Internecie i kończący się testem wiedzy wspólny dla wszystkich uczestników 30-godzinny pakiet wykładów. Autorami są wybitni eksperci
  • blok warsztatowo – superwizyjny – realizowany w dziesięciu 12-osobowych grupach w formie trzech trzydniowych zjazdów.

Każdy zjazd obejmuje: (1) blok warsztatowy – pierwsze dwa dni każdego zjazdu, (2) blok superwizyjny – trzeci dzień każdego zjazdu. Blok warsztatowo-superwizyjny będzie prowadzony w okresie październik – grudzień 2017 roku. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie eprofi.praesterno.pl.

O uczestnictwie w części warsztatowo-superwizyjnej projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rekrutacyjny zostanie uruchomiony w środę 20 września o godzinie 10:00 na stronie eprofi.praesterno.pl.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Ewentualne pytania prosimy kierować e-mailowo: biuro@praesterno.pl lub telefonicznie: 601 311 454. Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa