Poszukujemy autorów

„TERMIN NABORU OFERT WYDŁUŻONY DO 25 PAŹDZIERNIKA!” 

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów do opracowania materiałów pomocniczych, służących walidacji i certyfikacji osób odpowiedzialnych za szkolenia pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 października 2017 r. Szczegóły na stronie BIP ORE.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa