Nowe szkolenia dla kadry MOW i MOS

W najbliższym czasie proponujemy przedstawicielom młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) następujące szkolenia:

 • Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS
  Szkolenie prowadzone w formie e-learningowej. Jest wprowadzeniem w problematykę i obejmuje podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w MOW i MOS. Ma charakter samokształceniowy, treści kursu będą udostępnione dla uczestników w terminie od 8 do 26 marca 2017. Dołączyć można przez cały okres trwania kursu. Zapisy i więcej informacji w sylabusie na stronie ore.edu.pl
 • Konstruowanie programów profilaktycznych w MOW i MOS
  Warsztaty stacjonarne z zakresu konstruowania programów profilaktycznych będą prowadzone przez dr Agnieszkę Pisarską i odbędą się w dniach 3–5 kwietnia 2017 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Warunkiem udziału w szkoleniu stacjonarnym jest ukończenie kursu e-learningowego (w I, II, III lub obecnej edycji). Zapisy na szkolenie stacjonarne prowadzone są równolegle z zapisami na szkolenie e-learningowe. Formularz na szkolenie stacjonarne dostępny na stronie ore.edu.pl
 • Praca nad zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
  Celem szkolenia jest wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców MOW i MOS, umożliwiających zmianę postaw wychowanków, kształtowanie kompetencji społecznych, w szczególności komunikacyjnych, przeciwdziałanie autoagresji oraz poszerzenie wiedzy uczestników na temat profilaktyki zachowań autoagresywnych u młodzieży. Kurs wzmacnia także kompetencje wychowawcze nauczycieli i wychowawców MOW i MOS w obszarze kształtowania kompetencji społecznych, w szczególności kompetencji komunikacyjnych. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej i odbędzie się w terminie 1–2 kwietnia 2017 w Sulejówku. Zapisy i więcej informacji na stronie ore.edu.pl
 • Kształtowanie aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych uczniów z trudnościami edukacyjnymi w MOW i MOS
  Szkolenie poświęcone jest wsparciu pracowników w zakresie kształtowania motywacji do nauki dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie, a także zapoznanie z metodą kształtowania aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych dla młodzieży gimnazjalnej z trudnościami edukacyjnymi. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej i odbędzie się w terminie 27–28 marca 2017 w Sulejówku. Zapisy i więcej informacji na stronie ore.edu.pl
 • Podstawy teoretyczne. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
  Szkolenie prowadzone w formie e-learningowej. Celem kursu jest przygotowanie kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii do wspierania w trakcie interwencji kryzysowej. Szkolenie ma charakter samokształceniowy, treści kursu będą udostępnione dla uczestników w terminie od 27 marca do 14 kwietnia 2017. Dołączyć można przez cały okres trwania kursu. Zapisy i więcej informacji w sylabusie na stronie ore.edu.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa