Spotkania informacyjno-konsultacyjne w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

Czy potrzebny jest nowy podział zadań między poradnią a szkołą w procesie diagnozy i wsparcia ucznia? W jakich obszarach istnieje zapotrzebowanie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych na nowe narzędzia diagnostyczne? W jaki sposób skuteczniej wdrażać założenia diagnozy funkcjonalnej w środowisku uczniów i uczennic polskich szkół? Poszukiwanie odpowiedzi na te i inne pytania z obszaru funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych było przedmiotem spotkań informacyjno-konsultacyjnych prowadzonych w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektorzy oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, głównie psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i logopedzi, wzięli udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych prowadzonych w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Spotkania odbyły się w siedzibie ORE w dniach 25 i 26 października 2016 oraz 8 listopada 2016.

Głównym celem spotkań było przedstawienie zadań zaplanowanych do realizacji w Projekcie oraz zapoznanie uczestników z działaniami już rozpoczętymi. Wśród nich zaprezentowany został modelowy zestaw narzędzi do diagnozy poziomu rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wstępne założenia i wnioski dotyczące wypracowywanych w ramach prac zespołu ekspertów standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym standardów w obszarze działań merytorycznych poradni). Szerzej z celami projektu zapoznać można się na stronie www.ore.edu.pl.

Zebranym przedstawiono także główne założenia Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF oraz możliwości, które daje jej zastosowanie w procesie diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz psychofizycznych dzieci i młodzieży.

Spotkaniom towarzyszyły także wykłady ekspertów w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem wraz z przedstawieniem narzędzi diagnostycznych i możliwości pracy z uczniami po przeprowadzonej diagnozie.

W spotkaniach łącznie udział wzięło ponad 300 osób.

Materiały ze spotkań dostępne są dla uczestników na stronie szkolenia.ore.edu.pl. Materiały można pobrać po zalogowaniu się i wybraniu pozycji menu „Moje szkolenia”

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej odpowiada na pytania
Ekspert ORE przedstawia standardy pracy poradni
Minister Anna Zalewska otwiera debatę
Minister Zalewska przedstawia cele debaty
Wicedyrektor ORE Marzenna Habib i Minister Zalewska otwierają debatę
Uczestnicy spotkania: Joann Wilewska – zastępca Dyrektora DWiKI MEN, Katarzyna Tyczka - DWiKI MEN, Dorota Żyro – wicedyrektor ORE
Dorota Żyro – wicedyrektor ORE
Dorota Żyro – wicedyrektor ORE
Dr Tomasz Knopik – przedstawiciel Wykonawcy, współautor narzędzia TROS-KA

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa