Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

5 sierpnia 2022

Zakończenie projektu

Informujemy o zakończeniu projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” z dniem 30 czerwca 2022 r. Bardzo dziękujemy za udział w projekcie.

12 maja 2020

Adaptacje i dostosowania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA z obszaru emocjonalno-społecznego

Obecnie trwają prace koncepcyjne w zakresie przygotowania adaptacji i dostosowań modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA z obszaru emocjonalno-społecznego dla wybranych grup uczniów z SPE: słabowidzących i niewidomych, niedosłyszących i niesłyszących, z zespołem Aspergera, z afazją. W działaniach związanych z realizacją zadania zostaną̨ uwzględnione założenia dotyczące diagnozy funkcjonalnej. (więcej…)

27 lutego 2019

Ruszają szkolenia pilotażowe

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia pilotażowe „Model wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniający założenia diagnozy funkcjonalnej. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Do udziału zapraszamy dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i przedszkoli ogólnodostępnych wyłącznie z województw: mazowieckiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego(więcej…)

16 listopada 2018

Szkolenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli

W dniach 3 grudnia – 11 grudnia 2018 r. zostanie zorganizowanych 14 szkoleń dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli (w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów) (więcej…)

18 października 2018

TROS-KA – wersja elektroniczna narzędzia

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia poradniom psychologiczno-pedagogicznym aplikację elektroniczną  umożliwiającą korzystanie z zestawu narzędzi diagnostycznych wchodzących w skład modelowego zestawu narzędzi TROS-KA dla uczniów w wieku od 9 do 13 lat – obszar emocjonalno-społeczny, w tym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa